Ferndale, California - LisaSpeakmanPhotography
Ferdale Gazebo

Ferdale Gazebo

One of many shops that line Ferndale's Main St.

CaliforniaFerndaleHistoricThe GazeboVictorian Villageexplorephotographytravel